Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
wykurwiatoreq
Jestem ostrym zawodnikiem, ruszam nóżką w każdy weekend ! mam technikę na panienki :))
wykurwiatoreq
Inteligentni ludzie są często zmuszani do picia, by bezkonfliktowo spędzać czas z idiotami
wykurwiatoreq
Odpowiednia kobieta potrafi z każdego mężczyzny zrobić fantastycznego faceta. Nieodpowiednia – zamkniętego w sobie, niespełnionego frustrata...
wykurwiatoreq
Pocałowałbym cię w usta, by poczuć smak życia
wykurwiatoreq
Znajdź gwiazdę na niebie i uznaj ja za własną. Zbuduj tam dom, w myślach zaproś tam wszystkich przyjaciół i odwiedzaj ich zawsze kiedy poczujesz smutek lub samotność. Nawet, gdy gwiazdę zakryją chmury, zawsze tam będziesz, razem ze wszystkimi :)
Reposted byeeew eeew
wykurwiatoreq
Idealna kobieta powinna być kucharką w kuchni , Damą na salonach i dziwką w łóżku :)
Reposted bytazniebieskimimyszorMargheRita86
wykurwiatoreq
Zrobiłem pa pa pa nie jednej pannie potem dwie inne zrobiły to samo dla mnie
wykurwiatoreq
Mogę mieć takie życie jaki inni mają sen
wykurwiatoreq
5264 3e81
wykurwiatoreq
3379 9250
Reposted byst4chootmklrnc
wykurwiatoreq
0685 79b4
wykurwiatoreq
1974 8ca8
Reposted bybenschokanadinolbelewiczraconteurvanilliannebokenmonika88wilczacostusmierdzilunapannanMcHarvey
wykurwiatoreq
1904 1027
Reposted bygehirnfaschingfreequbenschomonimichvolldostsilmesguterreptikwandisavorviperbudaswilczaTeereacuilwarthien666lunadibb1erharaday
wykurwiatoreq
wykurwiatoreq
8993 aba9 390
Reposted bygregglescatbert911
wykurwiatoreq
8959 554d
wykurwiatoreq
8949 950d
Reposted bytichga tichga
wykurwiatoreq
5064 9deb
Reposted bywhenthesungoesdownkasiarzynaOgarskydeepshitgrovlysariskanikani
wykurwiatoreq
Bitches love me cuz Im fucking with there best friends
wykurwiatoreq
7927 df91
Reposted byJuliettegrovlymerydocholerydeadmartianjohnDonson2
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl